Locuire

CAPITOLUL DE FAȚĂ acoperă situația locativă a Capitalei. Am strâns, de exemplu, date cu privire la situația fondului de locuințe private, a autorizațiilor de construcție eliberate, a închirierilor și a suprafețelor medii utilizate pentru locuire sau a cheltuielilor legate de locuire. Dincolo de aceste date am fost interesați și de situația centrelor care găzduiesc persoanele fără adăpost și victimele violenței domestice.

FONDUL DE LOCUINȚE

Suprafața locuibilă per cameră de locuit în București era de 19,08 mp137 în 2013. Din totalul locuințelor convenționale, 90,3% (762.735 locuințe) au fost declarate drept locuințe principale. Dintre acestea, cele mai multe (163.450 locuințe – 21,4%) se aflau în Sectorul 3, iar cele mai puține (94.900 locuințe – 12,4%) erau în Sectorul 1138.

După situația ocupării locuințelor convenționale, un procent de 89,1% (752.628 locuințe) au fost declarate ocupate. Repartiția pe sectoare a locuințelor declarate ocupate a arătat astfel: în Sectorul 1 au fost declarate 12,3% (93.100 locuințe), în Sectorul 2 au fost declarate 18.7% (141.405 locuințe), 21,3% (16.0737 locuințe) au fost declarate în Sectorul 3, în Sectorul 4 au fost declarate 15,1% (114.241 locuințe), 13% (97.942 locuințe) în Sectorul 5 și 19,2% (145.203 locuințe) au fost cele declarate în Sectorul 6. În anul 2013, toate cele 2.673 de locuințe construite în București au fost construite din fonduri private139. Numărul a crescut semnificativ în anii următori: în 2014 au fost terminate 3.324 de locuințe, iar în 2015 au fost construite 4.448 de locuințe, toate din fonduri private (dintre ele 43% având două camere și 24% având trei camere). În același an au fost eliberate 681 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale140.

ÎNCHIRIEREA DE LOCUINȚE 141

Conform datelor existente la nivelul anului 2011, 0,9% din totalul locuințelor au fost scoase la vânzare (7.641 locuințe) și numai 0,8% au fost declarate locuințe de închiriat (7.069 locuințe). În ceea ce privește închirierea de locuințe, în 2015 au fost înregistrate 81.914 contracte de închiriere ale unor persoane fizice la nivelul întregului București142. Dintre acestea, 21.802 au fost în Sectorul 1 (26,6%), 19.631 în Sectorul 2 (23,9%), 6.885 în Sectorul 3 (8,4%), 15.995 în Sectorul 4 (19,5%), 8.694 în Sectorul 5 (10,6%) și 8.907 în Sectorul 6 (10,8%).

Veniturile declarate din contractele de închiriere la nivelul municipiului București au fost în anul 2015 de 16.200,99 lei în medie, per contract de închiriere încheiat de persoanele fizice, conform datelor oficiale disponibile la nivelul Direcției Naționale Generale a Finanțelor Publice București. Având în vedere decalajul dintre numărul de locuințe convenționale declarate ca fiind locuințe de închiriat (7.069 de locuințe în 2011143) și numărul de contracte de închiriere ale unor persoane fizice (81.914 de contracte încheiate la DNGFPB144) există posibilitatea ca piața locuințelor de închiriat de la persoane fizice să fie mult mai mare145. Totodată, lucru este valabil și în cazul prețului chiriilor pentru contractele de închiriere ale persoanelor fizice care poate varia foarte mult în funcție de zonă, de dotarea apartamentului, etc.

CENTRELE DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANELE FĂRĂ ADĂPOST

Numărul centrelor de urgență pentru persoane adulte și copii fără adăpost (finanțate din fonduri publice) în București a fost de 15 în anul 2015 146. Dintre acestea, 8 sunt destinate persoanelor adulte fără adăpost și 7 sunt centre de primire pentru copiii străzii. Numărul de paturi (capacitatea de primire) per totalul centrelor și adăposturilor pentru adulți și copii din Municipiul București a fost, în 2015, de 740 de paturi.

La nivelul fiecărui sector al municipiului București, distribuția locurilor de primire în centrele de urgență pentru anul 2015 este următoarea147:

▷ În Sectorul 1 – Centrul de urgență persoane fără adăpost – Adăpost de noapte (136 locuri) și Complexul social „Pinocchio”- centru de primire copii în regim de urgență (70 de locuri);
▷ În Sectorul 2 – Adăpostul pentru copiii străzii „Dănilă Prepeleac” (18 locuri) și Adăpostul social de urgență pentru persoane adulte (48 locuri);
▷ În Sectorul 3 – Centrul rezidențial din cadrul Complexului de servicii sociale pentru persoane fără adăpost (80 de locuri), Adăpostul de noapte din cadrul Complexului de servicii sociale pentru persoane fără adăpost (80 de locuri), Centrul de primire în regim de urgență „Copiii străzii” (15 locuri);
▷ În Sectorul 4 – Centrul Adăpost de noapte și de zi – copiii străzii (12 locuri);
▷ În Sectorul 5 – Adăpostul de zi și noapte pentru copii străzii (30 locuri) și Centrul de primire în regim de urgență – copii (50 locuri);
▷ În Sectorul 6 – Adăpostul de noapte persoane fără adăpost (16 locuri) și Centrul de primire și evaluare în regim de urgență „Arlechino” (20 locuri).

La acestea se adaugă un număr de patru centre de primire pentru victime ale violenței în familie, aflate în subordinea primăriilor de sector (un centru în sectorul 1 cu o capacitate de 4 locuri, un adăpost pentru victime în sectorul 3 cu o capacitate de 57 de locuri, în sectorul 4 – un centru maternal cu o capacitate de 50 de locuri și un centru „Mama și copilul” cu o capacitate de 4 locuri) și două centre de primiri urgențe pentru copii în sectorul 4 – mai exact, un centru de primiri urgente copii abuzați (fete) (cu o capacitate de 30 locuri) și un centru de primiri urgențe (băieți) (capacitate de 20 de locuri).

ADĂPOSTURI PENTRU FEMEI ȘI COPII

La nivelul Capitalei sunt disponibile 520 de locuri în adăposturi publice. Fiecare administrație de sector a Capitalei asigură servicii de găzduire pentru persoanele vulnerabile. Adăposturile se află în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) și a Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).

Astfel, la nivelul DGASMB funcționează Adăpostul pentru femei Berceni, cu un număr total de 180 de beneficiare, deschis pe perioada sezonului rece148. În Sectorul 1 există un centru de urgență pentru persoane fără adăpost în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi, cu o capacitate de 136 de paturi. Acestea sunt disponibile și pentru bărbați și pentru femei, în funcție de solicitări. În 2015, numărul mediu zilnic de femei care au beneficiat de găzduire a fost de 20, iar cel al bărbaților – de 30149.

În Sectorul 2 funcționează două centre: Adăpostul pentru copiii străzii „Dănilă Prepeleac”, cu o capacitate de 18 locuri (între care 9 pentru fete și 9 pentru băieți) și Adăpostul Social pentru Persoane Adulte Sector 2, cu o capacitate de 48 de locuri, dintre care 24 pentru femei și 24 pentru bărbați.

La nivelul Sectorul 3 funcționează Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără adăpost ce are în componență un adăpost de noapte care avea în 2015 capacitatea de 40 de locuri. Nu se fac diferențieri pe criterii de vârstă, ci doar de gen: sunt disponibile câte 20 de locuri pentru femei și bărbați.

În Sectorul 4, 12 copii beneficiază de găzduire în cadrul unui adăpost de noapte și de zi pentru copiii străzii, iar 28 de mame și 22 de copii sunt cazați într-un centru maternal150.

În Sectorul 5, numărul femeilor și copiilor admiși în adăposturi temporare și permanente în cursul anului 2015 a fost de 20 de persoane151.

La nivelul DGASPC Sector 6 funcționează un adăpost de noapte cu o capacitate de 16 locuri, între care 4 pentru femei. În 2015, gradul de ocupare a adăpostului a fost maxim.

În 2015, mai funcționau în București și două adăposturi private: cel al Asociației Lumea ca Lumea, care putea găzdui 4 femei cu câte 3 copii fiecare și Casa Adra, care putea găzdui 10 femei152.

CHELTUIELILE PENTRU APĂ, COMBUSTIBIL ȘI ELECTRICITATE

Cheltuielile totale medii lunare pentru plata serviciilor la nivelul unei gospodării au fost de 732,68 lei în 2015153. Din totalul cheltuielilor medii lunare pe o gospodărie pentru plata serviciilor, cele pentru energie electrică, energie termică, gaze naturale, apă, canal, salubritate și serviciile comunale au reprezentat 46,3%. Din acestea, la nivelul unei gospodării, cheltuielile medii cu energia electrică au fost de 29,23% (99,31 lei), cheltuielile medii cu energia termică au fost 14,8% (50,26 lei), cheltuielile medii cu gazele naturale au reprezentat 19,8% (67,13 lei), iar cheltuielile medii pentru apă, canal, salubritate și serviciile comunale au reprezentat 36,17% (122,70 lei).

OPINII ALE POPULAȚIEI REFERITOARE LA LOCUIRE

Există puține date referitoare la opiniile populației față de condițiile de locuire în municipiul București. Conform studiului „Cartografierea socială a Bucureştiului”, 8% dintre respondenți au apreciat că problema locuințelor pentru tineri este „cea mai gravă problemă care ar trebui rezolvată în Bucureşti”154 (repartiția pe cartiere: Berceni – 4%; Rahova-Ferentari – 1%; Drumul Taberei-Ghencea – 1%; Militari – 2%; Crângași-Giulești – 2%; Zona de Nord a orașului – 1%; Baicului – Pantelimon – 2%; Balta Albă – 2%; Dudești-Vitan – 3%; Centru – 0%).

În anul 2014, 48% dintre respondenți au declarat că nu sunt de acord cu afirmația „Este ușor să găsești o casă la un preț rezonabil în București”, în timp ce 42% au fost de acord cu afirmația anterioară, iar 10% nu au avut nici o opinie155.