Educație

ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI, datele referitoare la municipiul București indică constituirea unui puternic pol pentru educația terțiară (învățământul universitar) și o rată de includere aproape totală în învățământul primar și secundar al populației de vârstă școlară.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI SECUNDAR

În 2013, 20.370 persoane156 au absolvit învățământul secundar (învățământ liceal, profesional, de maiștri, de ucenici) în București. Dintre aceștia, 10.959 au promovat examenul de Bacalaureat, ceea ce a echivalat cu o rată de absolvire de 53,7%, o rată similară nivelului național.

În anul școlar 2012-2013, rata netă de cuprindere în învățământul gimnazial a fost de 93,1%, pentru clasele IX-X,
această rată a fost de 108,9%. Pentru clasele XI-XII, rata a fost de 95,6%. În anul școlar 2015-2016, într-o clasă din București erau în medie 25 de elevi. În acest an școlar au funcționat un total de 2.290 de clase (clasa 0-XII)157, iar numărul total de elevi pentru învățământul primar și secundar (clasa 0-XII) a fost de 58.146 elevi.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR

În anul 2014, în București funcționau 17 unități de învățământ superior public (finanțate de stat) – cu un total de 88.141 studenți înscriși și 6.947 cadre didactice – și 16 unități de învățământ superior particular – unde totalul studenților înscriși a fost de 40.742 și numărul cadrelor didactice a fost de 2.074.

Numărul persoanelor care au absolvit studii superioare sau o formă de învățământ postliceal pentru anul 2014 a fost de 46.986 în București. Dintre aceștia, cei mai numeroși (41.455 de persoane – 88,2%) au fost absolvenți cu diplomă (de licență, master, cursuri post-universitare, doctorat și programe post-doctorale) din România, 3.309 persoane (7%) au fost absolvenți de școli post-universitare românești158 și 2.222 persoane (4,7%) erau absolvenți cu diplomă (de Bacalaureat, de licență, master, doctorat, studii post-universitare) din altă țară.

 

ACTIVITĂȚI FIZICE PENTRU TINERI

În 2015, în cadrul unităților de învățământ din Municipiul București funcționau 360 de săli de gimnastică159, 388 de terenuri de sport160 și 10 bazine de înot.161

ABANDONUL ȘCOLAR

În anul școlar 2013-2014, 10,2% dintre elevii din învățământul post-liceal și de maiștri au abandonat școala, 3,1% învățământul liceal sau profesional și 1,4% au părăsit învățământul primar. Rata medie a abandonului la nivelul învățământului gimnazial a fost cea mai scăzută, de numai 0,2%162.

OPINII ALE POPULAȚIEI REFERITOARE LA EDUCAȚIE

În 2014, 41% dintre locuitorii Bucureștiului considerau „educația” drept a treia problemă ca importanță pentru oraș (pe primele două locuri s-au situat „serviciile de sănătate” – 51% și „poluarea” – 45%)163.

Importanța educației în agenda personală a populației apare și la nivelul elevilor de liceu și de școală generală. În 2013 pentru un procent de 33,6% dintre elevii bucureșteni intervievați eșecul școlar era echivalentul unui „dezastru” (cel mai ridicat procent la nivel național în cazul eșantionului analizat)164.